Friday, January 10, 2020

cahaya

Saturday, January 24, 2009

Allah itu namanya milik siapa?

Berikut adalah suatu artikel tentang nama Allah. Saya tiada bermaksud apa-apa, melainkan sekadar mendedahkan sahaja, untuk mencetuskan rasa mahu tahu dan rasa mahu berfikir di kalangan manusia. Itu saja.
‘ALLAH’ NAMA SIAPA?

Monday, January 12, 2009

Mahu berkorban. Mampu berkorban

“Barangsiapa yang mendapati dirinya mempunyai kelapangan/kemampuan (rezeki untuk berkorban), lalu dia tidak mahu berkorban, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat solat kami”.
[Hadits Riwayat Imam Ahmad, Ibn Majah, Darqutni, Hakim dan sanadnya hasan. Lihat: Fathul Bari, jld. 10/5. Hadis Mauquf lihat: Bulughul Maram, 1349 dan Ahkam al-I’dain, hlm. 26]


hadith di atas, saya kutip dari salah satu email junior saya yang dihantar kepada saya. Saya berminat untuk mengkajinya semula.

Sunday, January 11, 2009

wali AllahSabda Rasulullah saw. yang beliau riwayatkan dari Allah Azza wa Jalla yang berfirman, "Siapa memusuhi wali-Ku, Aku mengumumkan perang terhadapnya. Hamba-Ku tidak mendekat kepada-Ku dengan sesuatau yang paling aku cintai daripada apa yang Aku wajibkan kepadanya. Hamba-Ku tidak henti-hentinya mendekat kepada-Ku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga Aku mencintainya. Jika aku telah menintainya, Aku menjadi telinganya di mana ia mendengar dengannya, Aku menjadi matanya di mana ia melihat dengannya, Aku menjadi tangannya di mana ia bertindak dengannya, dan Aku menjadi kakinya di mana ia berjalan dengannya. Jika ia meminta sesuatu kepada-Ku, Aku pasti memberi permintaannya. Jika ia meminta perlindungan kepada-Ku, Aku pasti melindunginya." (Diriwayatkan Al-Bukhari).

Sumber hadith ini: klik di sini.